Pārbaudiet Jūsu Latvijas klientusdrošai un veiksmīgai sadarbībai

Jūsu dati Nepieciešami, lai identificētu lietotāju

 

Jūsu klienta dati Pārbaudiet, lai dati būtu pareizi

Juridiska personaSIA, AS, PS, KS, IU
Fiziska personaIK, Pašnodarbinātie
   

  Maksājuma dati Maksājuma detaļas tiks droši apstrādātas ar Stripe

  Izmantot

  Aizpildiet, lūdzu, šo anketu, lai noteiktu Jūsu klienta NILLTPF riska līmeniAtbildēm jābūt patiesām un, pēc iespējas, pilnīgām. Pārejā informācija, kas ir nepieciešama NILLTPF riska noteikšanai, tiks iegūta no citiem avotiem.

  • Vai klients ir fiziska vai juridiska persona?

  • PLG rezidences valsts?

  • Vai klients ir atvasināta publiska persona, tiešās pārvaldes iestāde vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vai valsts, vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība?

  • Vai klienta akcionāri tur klienta kapitāla daļas trešo personu labā?

  Aizpildiet, lūdzu, šo anketu, lai noteiktu Jūsu klienta NILLTPF riska līmeniAtbildēm jābūt patiesām un, pēc iespējas, pilnīgām. Pārejā informācija, kas ir nepieciešama NILLTPF riska noteikšanai, tiks iegūta no citiem avotiem.

  • Vai klients ir saistīts ar kādu no šīm darbībām?

   Vai klienta komercdarbībai ir nepieciešama atļauja vai licence?

   Vai klientam ir izsniegta licence vai atļauja tā komercdarbībai?

  • Vai klienta PLG ir saistīts ar kādu no šīm darbībām?

  • Ar kādām valsīm ir saistīta klienta un tā PLG darbība?

  • Vai klients izmanto skaidru naudu savos darījumos apmēros, kas pārsniedz 30% no tā mēneša apgrozījuma?

  • Vai klienta komercdarbībai saistīta tikai ar LR?

  • No kādas valsts ir klienta galvenais sadarbības partneris, darījumi ar kuru veido vairāk par 30% no klienta mēneša apgrozījuma?

  • Vai klients ir juridisks veidojums, kas ir privāto aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība?

  • Vai klienta noslēgta darījuma summa sasniedz EUR 15 000?

  • Vai klientam ir noslēgti cesijas līgumi par no līguma izrietošo saistību nodošanu trešajām personām?

  • Vai Klients ir biedrība vai nodibinājums, kas veic maksājumus uz ārvalstīm vai tas veic skaidras naudas izmaksu, kas pārsniedz EUR 10 000?

  Aizpildiet, lūdzu, šo anketu, lai noteiktu Jūsu klienta NILLTPF riska līmeniAtbildēm jābūt patiesām un, pēc iespējas, pilnīgām. Pārejā informācija, kas ir nepieciešama NILLTPF riska noteikšanai, tiks iegūta no citiem avotiem.

  • Vai Jums ir noslēgts rakstveida līgums ar klientu?

  • Vai klients tika identificēts klātienē vai attālināti?

  • Vai Jūs uzskatāt, ka darījuma attiecības ar klientu notiek neparastos apstākļos?

  • Kādas valsts bankas kontu izmanto klients norēķiniem par Jūsu pakalpojumiem?

  • Vai klients izmanto vai prasa starpniecību tā veiktajos darījumos (tā pārstāvēšanu, slēpjot klienta identitāti)

  • Vai ir aizdomas, ka Klients veic darījumus trešo personu interesēs?

  • Vai klients saņem maksājumus, kuru pamatojumu un veicēju nav iespējams noskaidrot no paša klienta?

  Paldies, tagad var veikt pasūtījumu!Ja ir nepieciešams mainīt atbildes, Jūs varat izvēlēties nepeciešamo sekciju un veikt izmaiņas

  Kā tas strādā?

  Vairāki uzticami informācijas avoti

  Dati, kas tiek sniegti un izmantoti pakalpojumu sniegšanai, tiek iegūti no oficiālajiem avotiem, kuru izmantošana ir obligāta vai ieteicama, pildot normatīvo aktu prasības NILLTPFN jomā

  Augsti kvalificēto speciālistu komanda

  Pakalpojumi ir vairāku pieredzējušo speciālistu NILLTPFN jautājumos, jurisprudencē un informāciju tehnoloģijās kopīgs produkts, kura pamatā ir NILLTPFN normatīvo aktu pārzināšana un to piemērošana praksē

  1 Izvēlieties pakalpojumu

  Jūs varat pasūtīt izziņu par klientu, slēdzienu par NILLTPF riska līmeni vai individuālo pakalpojumu NILLTPFN jomā

  2 Sniedziet nepieciešamos datus

  Katra pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ievadīt pieprasītos datus par Jums un klientu

  3 Apmaksājiet pakalpojumu

  Pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt ar bankas karti

  4 Saņemiet izziņu vai slēdzienu

  Pasūtītā izziņa par klientu tiks nosūtīta uz Jūsu e-pasta adresi pēc apmaksas saņemšanas

  Bāzes izziņa par klientu - atskaites piemērs

  Bāzes izziņa par klientu - atskaites piemērs

  Slēdziens par Klienta riska līmeni - atskaites piemērs

  Slēdziens par Klienta riska līmeni - atskaites piemērs

  Pakalpojumi

  Izziņa par klientu

  Informācijas sniegšana par klientu saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām attiecībā uz klientu identifikāciju

  Priekšrocības

  • Vairāku datu bāžu informācija vienā vietā
  • Dati, kas ir nepieciešami saskaņā ar NILLTPFN likumu
  • Uzreiz pēc apmaksas

  Slēdziens par klienta NILLTPF riska līmeni

  Klienta NILLTPF riska līmeņa noteikšana, pamatojoties uz informāciju par klientu un izmatojot uz NILLTPFN likuma prasībām pamatoto speciāli izstrādāto metodiku

  Priekšrocības

  • Vairāku NILLTPF riska faktoru izvērtēšana
  • Uz NILLTPFN likumu balstīta metodika
  • Uzreiz pēc apmaksas

  Padziļināta klienta izpēte

  Individuāla apkalpošana, kas ietver sevī papildus darbības, kuras ir jāveic pie klientu padziļinātās izpētes, ka arī PLG īstuma pārbaude un klienta lietas sakārtošana

  Priekšrocības

  • Pilnas klienta izpētes pienākuma izpilde Jūsu vietā
  • Izdruku no datu bāzēm pievienošana klienta lietas sakārtošanai
  • Atgriezeniskā saite 2 darba dienu laikā pēc apmaksas

  Svarīgi

  Pakalpojumu ietvaros sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saskaņā ar NILLTPFN likumu lēmums par darījumu attiecību nodibināšanu un pakalpojumu sniegšanu klientam, kā arī par NILLTPF riska noteikšanu, ir jāpieņem pašam NILLTPFN likuma subjektam. Lūdzam ņemt vērā, ka www.riskaparbaude.lv pakalpojumi pamatojas uz trešo personu sniegtajiem datiem un www.riskuparbaude.lv neuzņemas atbildību par pārbaudes rezultātiem gadījumos, ja par pamatu ir bijusi nepatiesa vai neprecīza informācija.

  Cenas

  Bāzes izziņa par klientu

  EUR 25 (ieskaitot PVN)

  Saturs:

  • klienta identifikācijas dati
  • informācija par vadību, īpašniekiem, PLG
  • pārbaude PNP un sankciju reģistros
  • ieteikumi papildus informācijai iegūšanai par klientu

  Slēdziens par NILLTPF riska līmeni

  EUR 45 (ieskaitot PVN)

  Saturs:

  • NILLTPF riska līmeņa noteikšana
  • Ieteikumi attiecībā uz izpētes apjomu
  • ieteikumi attiecībā uz izpētes biežumu
  • ieteikumi attiecībā uz papildus informācijas iegūšanu par klientu

  Klienta padziļināta izpēte

  EUR 250 (ieskaitot PVN)

  Saturs:

  • informācija par klientu, kas ir iegūstama, veicot padziļināto izpēti
  • PLG īstuma pārbaude
  • sakritību ar PNP un sankciju sarakstiem pārbaude
  • izmantoto datu bāžu izdruku kopijas
  • klienta lietas kārtošana

  Mēs pieņemam maksājumus ar Visa, MasterCard, Maestro un AmericanExpress debetkartēm and kredītkartēm.